ЗА НАС

Фирма БЕЛА-БГ ЕООД е регистрирана на 15 януари 1991. Като първа частна геодезическа фирма в гр.Пловдив, създава кадастрални и регулационни планове на квартали в гр. Пловдив и градове в страната, планове на земи раздадени по ПМС/§4/. Изработени са планове за възстановяване собствеността върху земеделски земи и гори върху над 300 хил. дка.
научете повече за нас
В продължение на почти две десетилетия и половина екипът й трупа професионален опит в различни по сложност и характер обекти. Изпълнявани са задания както в архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив”, така и по заснемане и трасиране на пътища.

Основните направления, в които се развива специализираната професионална дейност на фирмата, изискват висока инженерно-техническа подготовка и добро познаване на законодателството и нормативната база в областта на строителството. „Бела-Бг” ЕООД носи цялата отговорност за всички услуги, които извършва.

Геодезичните измервания са безусловно необходими при отграничаването на имоти, трасирането на пътища и канали и каквато и да е строителна дейност въобще.

Друго задължително условие за законно строителство са кадастралните мероприятия – заснемания, изработване на скици, схеми, карти. Не можете дори да разделите наследствен имот, без това да се отрази в Кадастъра.

Законът е пределно строг при регистрирани незаконни строежи и затова е необходимо предварително да се извършат всички изисквани регулационни процедури. Да, те са досадни, главоболни и продължителни. Струват пари. Но без тях не може и екипът на „Бела-Бг” ЕООД има ресурс да ви помогне.

„Вертикално планиране”, „трасировъчен план” и „парцеларни планове” може да не ви говорят нищо, но са условие както за разрешаването на строежа, така и за експлоатацията му. Фирмата може да ви консултира или да изпълни за вас тези проекти.

Всички специалисти работят с хъс и желание. Всяка нова задача приемат като предизвикателство и я изпълняват по най-добрия възможен начин. За работата си те разчитат на добри технически съоръжения и познаване на последните новости и тенденции в бранша.