УСЛУГИ

Фирма БЕЛА-БГ ЕООД предлага на своите клиенти услугите:

геодезия 1

ГЕОДЕЗИЯ

Без геодезични измервания днес е невъзможна каквато и да е стопанска дейност. Затова добре подготвеният екип на „Бела-Бг” ЕООД е на ваше разположение.

кадастър 1

КАДАСТЪР

Всяка имотна сделка или действие и разпореждане с имот трябва да са отразени в кадастъра и имотния регистър. Потърсете фирма „Бела-Бг” ЕООД, когато това ви е нужно.

регулации 1

РЕГУЛАЦИИ

Без регулация на имот е невъзможно да се узакони строителството върху парцела. При нужда можете да разчитате на опита на „Бела-Бг” ЕООД.

проектиране 1

ПРОЕКТИРАНЕ

При по-сериозни инвестиционни начинания се изисква огромна проектна документация в множество направления. Потърсете „Бела-Бг” ЕООД за професионална консултация и разработка.