ПРОЕКТИРАНЕ

При по-сериозни инвестиционни начинания се изисква огромна проектна документация в множество направления. На пръв поглед някои от частите в нея могат да ви се сторят без пряка връзка с конкретните ви цели, но по-добре се посъветвайте със специалисти, защото те са важни не само за формалните разрешителни, но и за бъдещата експлоатация на обекта.

проектиране 2

Потърсете „Бела-Бг” ЕООД за професионална консултация и разработка на:

j

Проект за вертикално планиране

j

Проект за трасировъчен план

j

Израбтване на парцеларни планове