БЕЛА-БГ ЕООД

първа частна геодезическа фирма в гр. Пловдив

БЕЛА-БГ ЕООД

Геодезия и кадастър в Пловдив

БЕЛА-БГ ЕООД

Регулация и Проектиране

УСЛУГИ

кадастър Пловдив, геодезия Пловдив, кадастрални карти Пловдив

ГЕОДЕЗИЯ ПЛОВДИВ

Без геодезични измервания днес е немислимо дори да допуснем, че която и да е стопанска дейност може да се осъществи. Ето защо е добре да знаете, че отлично подготвеният екип на „БЕЛА-БГ“ е винаги на Ваше разположение.

кад

КАДАСТЪР ПЛОВДИВ

Всяка имотна сделка или действие и разпореждане с имот трябва непременно да бъдат отразени както в кадастъра, така и в имотния регистър. За изготвяне на кадастрални карти в Пловдив потърсете нашите професионални услуги.

регулации

РЕГУЛАЦИИ

Регулацията на имот е особено важна стъпка в процеса на узаконяване на строителството върху конкретен парцел. Без нея е невъзможно извършването на каквото и да е действие. При нужда можете да разчитате на нашето съдействие.

проектиране

ПРОЕКТИРАНЕ

При по-сериозни инвестиционни начинания това, което се изисква, всъщност включва и огромна проектна документация в множество направления. Ние ще Ви консултираме от позицията на експерти и ще извършим професионалната разработка.

БЕЛА-БГ

БЕЛА-БГ – геодезия и кадастър в Пловдив

Фирма „БЕЛА-БГ“ ЕООД започва дейността си на 15 януари 1991 г. Като първата частна фирма за геодезия в Пловдив, тя изготвя кадастрални и регулационни планове за кварталите в града. Работи също по проекти и в други градове от страната и създава планове на земи, раздадени по ПМС/§4/. Изготвила е планове за възстановяване на собствеността върху над 300 хил. дек. гори и земеделски площи.
Можете да разчитате на нашето сътрудничество и за изготвяне на кадастрални карти в Пловдив.

Освен хъс и ентусиазъм, нашите специалисти влагат в работата изключителен професионализъм и внимание. Всяка задача, която ни бъде поставена, без значение от сложността ѝ, се приема с готовност като предизвикателство, с което се справяме по най-ефективния и бърз начин. За отлично свършената работа разчитаме на най-прецизни технически съоръжения и задълбочени професионални познания по всички новости и възникналите в бранша тенденции. Когато се нуждаете от отразяване на сделка в имотния регистър и кадастър Пловдив, потърсите „БЕЛА-БГ“!

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Природа
последен
проекти
проект