ПРОЕКТИ

Фирма БЕЛА-БГ ЕООД разполага с:

l

Кадастрални и подробни устройствени планове на квартали на град Пловдив

l

ПУП на Туристически комплекс “Белите брези” – гр. Ардино

l

ПУП – град Лясковец и др.

Изработени са помощни планове и на новообразуваните имоти на територии по §4 на редица землища.

Създадени са кадастрални карти на град Асеновград, град Търговище, КК “Белите брези” и др.

Някои от по-известните ни обекти са: